Kalmar Båtmack

Produkter

Bränslen

-Bensin 95 oktan
-Diesel
-Gasoil lågbeskattad, obeskattad (för att köpa obeskattad Gasoil kräver vi intyg "Godkänd skattebefriad förbrukare" från Skatteverket. Ansökan göras på Skatteverket. SKV 5079a. Om man inte har intyget "Godkänd skattebefriad förbrukare" vid köpetillfället så kan man ansöka i efterhand om återbetalning av erlagd skatt via Skatteverket SKV 5090.

Miljöprodukter
för att inte ditt bränsle skall hamna i havet

Hygien

Sjö&Hav